Revisionspligt og fravalg af revision

Mange mindre virksomheder står ofte i en situation, hvor de ikke helt er klar over, om de skal have en revisor ind over deres årsregnskab eller ej. Kravet om revisorpligt blev skærpet pr. 1. januar 2023, og vi vil forsøge at forklare dig de nye regler her.

Revisionspligt og fravalg af revision

Indholdsfortegnelse

Hvad er revisionspligt

Revisionspligt er når en virksomhed er pligtig til at få sit årsregnskab revideret eller gennemgået af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor for at sikre, at det giver et retvisende billede af virksomhedens resultat og balance.

Revisoren er upartisk og hans eneste opgave er at sikre, at alle virksomhedens aktiver, passiver, indtægter og udgifter er taget med i årsregnskabet.

Et retvisende billede af virksomhedens økonomi skaber sikkerhed for dem, der måtte investere i virksomheden. Det sikrer også bestyrelsesmedlemmerne eller andre parter, som kunne have interesse i virksomheden.

En revisor kan give fire forskellige erklæringer på et årsregnskab. Vi nævner dem blot kort her – uden at gå i dybden med dem.

 • Assistance (ingen sikkerhed)
 • Review (begrænset sikkerhed)
 • Udvidet gennemgang (begrænset sikkerhed)
 • Revision (høj grad af sikkerhed)

Har en virksomhed revisionspligt, så skal et eventuelt skifte til udvidet gennemgang vedtages på virksomhedens ordinære generalforsamling.

Hvornår er der revisionspligt

Som udgangspunkt er alle selskaber som udgangspunkt pligtige til at få deres regnskaber revideret. Det gælder både for anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S).

Alle virksomheder – selskab eller personligt ejet – skal hvert år indberette deres årsregnskab til Erhvervsstyrelsen.

Reglerne for hvornår der er revisionspligt blev skærpet den 1. januar 2023 for at sikre, at virksomhederne efterlever gældende regler og for at reducere antallet af fejl i årsrapporter, bogføring og indberetning af moms og skat.

Skærpede regler for revision

Hvornår skal man have en revisor – skærpede regler

Det kan være lidt kryptisk at forstå, hvornår man skal have en revisor. Men der findes tilfælde, hvor du ikke kan undlade det:

 • Hvis din virksomhed 2 år i træk overskrider en balancesum på 50 mio. kroner på balancetidspunktet (uanset nettoomsætning og antal ansatte)
 • Hvis din virksomhed er i en såkaldt ’risikobranche’ (regnskabsklasse B) og har en omsætning over 5 mio. kroner. Virksomheden kan selv vælge, hvilken erklæring fra revisor, de ønsker (erklæring om assistance, review, udvidet gennemgang eller egentlig revision af årsregnskabet).

Der er defineret 11 risikobrancher, som er udvalgt på baggrund af data fra Skatteforvaltningen, som har vist, en høj grad af fejl. Brancherne er som udgangspunkt: 1) Vejgodstransport, 2) Flytteforretninger, 3) Restauranter, 4) Pizzarier, grillbarer, isbarer m.v., 5) Event catering, 6) Anden restaurationsvirksomhed, 7) Caféer, værtshuse, diskoteker m.v., 8) Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser, 9) Webportaler, 10) Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser og 11) Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.  Listen vil blive revurderet hvert andet år.

Du har også revisionspligt, hvis din virksomhed 2 regnskabsår i træk overstiger to af de følgende tre grænser:

 • Balancesum på 4 mio. kroner
 • Nettoomsætning på 8 mio. kroner
 • 12 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret
Revisionspligt - sådan kan du foretage fravalg af revision

Fravalg af revision

De sidste grænser giver dig altså mulighed for fravalg af revision, hvis din virksomhed er lille nok.

Sagt med andre ord:

Hvis din virksomhed 2 regnskabsår i træk kan sætte flueben ved to af de tre følgende punkter, så kan du fravælge revision:

 • Balancesum på under 4 mio. kroner
 • Nettoomsætning på under 8 mio. kroner
 • Mindre end 12 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret


Eksempel på fravalg af revision:

Har du 3 ansatte og omsætter for 5 mio. kroner, så kan du fravælge revision af dit årsregnskab.

Fravalg af revision for holdingselskab

Det har i lang tid ikke været muligt at fravælge revision af holdingselskaber. Det har været lidt svært for revisorerne, for de har så skullet revidere et holdingselskab på baggrund af driftsregnskaber i virksomheder, hvis regnskaber de ikke havde adgang til.

På den måde skulle revisorerne stå til ansvar for et regnskab, de ikke havde adgang til – og det duede ikke.

Det er derfor lavet om, så du nu også kan fravælge revision af et holdingselskab.

Det betyder i praksis, at du kan etablere en holdingkonstruktion og så fravælge revision af dit regnskab.

Blot skal du opfylde reglerne ovenfor.

Tidspunkt for fravalg af revision

Der er to tidspunkter, hvor du kan beslutte dig fra fravalg af revision

 • Ved stiftelse af dit selskab
 • På den ordinære generalforsamling

Du kan således ikke vedtage fravalg af revision på en ekstraordinær generalforsamling, ligesom du ikke kan fravælge revision med tilbagevirkende kraft.

Det er derfor vigtigt, at du vælger det rette tidspunkt.

Sådan fravælger du revision

Fravælger du revision allerede ved stiftelse af selskabet, så skal du gøre det både i selskabets vedtægter og i stiftelsesdokumentet.

Sker dit fravalg af revision senere på en ordinær generalforsamling, så kræver det naturligvis, at forslaget vedtages. Det skal så oplyses i ledelsespåtegningen i det regnskab, der skal godkendes, og vedtægterne skal samtidig rettes til.

Revurder dit fravalg af revision hvert år

Det er vigtigt, at du er bevidst om, at et fravalg af revision ikke gælder for altid.

Hvert år bør du vurdere, om fravalget skal fortsætte et år mere – især hvis du nærmer dig 2 af de 3 grænser, som vi har nævnt højere oppe, og som vil sætte dit fravalg ud af spil.

Kontakt Mie og få hjælp om revisionspligt og fravalg af revision

Hjælp til fravalg af revision

Hvis du ønsker at fravælge revision, vil vi anbefale, at du får hjælp til det, så det foregår korrekt, og du ikke bliver fanget i en fodfejl.

Når du har fravalgt revision, vil du kunne indsende dit årsregnskab uden revision.

Har du brug for hjælp til årsregnskab eller til korrekt fravalg af revision, er du altid velkommen til at kontakte os på info@valju.dk.

Picture of Mie Sylvestersen-Platz

Mie Sylvestersen-Platz

Mie har arbejdet mange år som selvstændig erhvervsdrivende inden for digitalisering, regnskab, bogføring og finansiering. Hun er den rette til at yde din virksomhed den bedste støtte i digitaliseringsprocessen.

Kategorier

Seneste blogs

Forretningsbetingelser
Databehandlerpolitik
Fortrolighedspolitik