Arbejdstidsregler – forstå 48 timers reglen

Arbejdstidsregler er afgørende for at sikre et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og præsterer optimalt. I denne artikel vil jeg uddybe forskellige aspekter af arbejdstidsreglerne i Danmark, herunder 48 timers reglen.

Arbejdstidsregler - forstå 48 timers reglen

Indholdsfortegnelse

48-timers reglen siger, at ingen medarbejders arbejdstid for samme arbejdsgiver må overstige 48 timer i ugentligt gennemsnit målt over en periode på 4 på hinanden følgende måneder. Det gælder uanset om medarbejderen pålægges arbejdet eller ønsker det af egen fri vilje.

Hvad er 48 timers reglen?

I dag arbejder over 750.000 danskere mellem 38-48 timer om ugen, og en kvart million arbejder mere end 49 timer om ugen.

I det lys er 48 timers reglen ganske interessant.

48 timers reglen er en del af den danske arbejdstidslovgivning, som er fastsat under EU-direktiv, for at sikre at medarbejderes arbejdskraft ikke bliver misbrugt – uanset om det sker med pres fra virksomheden, eller om medarbejderen selv tilrettelægger sin arbejdstid.

Reglen begrænser en medarbejders samlede arbejdstid til i gennemsnit 48 timer om ugen over en periode på 4 måneder for samme arbejdsgiver.

Det betyder, at en medarbejder godt kan arbejde mere end 48 timer om ugen i en periode på under 4 måneder, hvis arbejdstiden så forkortes tilsvarende i en anden periode, så arbejdsgiveren sikrer, at 48 timers reglen ikke overtrædes.

Formålet med reglen er at beskytte medarbejderne mod overarbejde og arbejdspres, samt at sikre en balance mellem arbejds- og privatliv.

48 timers reglen gælder for alle
på det danske arbejdsmarked.

Hvem gælder 48 timers reglen for?

48 timers reglen gælder for alle på arbejdsmarkedet i Danmark.

Hvorfor er 48 timers reglen vigtig?

48-timers reglen er vigtig medarbejderne, så de undgår at blive kørt ned af de mange arbejdstimer og det høje arbejdspres.

Der har tidligere ikke været en decideret lov omkring arbejdstimer, da det danske arbejdsmarked har været baseret på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

48-timers reglen beregning

For at sikre overholdelsen af 48-timers reglen skal arbejdsgiveren nøje overvåge og beregne medarbejdernes arbejdstid.

Dette indebærer at registrere både almindelig arbejdstid og eventuelt overarbejde. Hvis en medarbejder overskrider det tilladte gennemsnit, er det arbejdsgiverens ansvar at kompensere for dette ved at tilbyde ekstra fridage eller reduceret arbejdstid i andre perioder.

Ferie, sygdom og andet fravær indgår ikke i beregningen.

Rådighedstimer og 48 timers reglen

Der findes gråzoner inden for definitionen af ’arbejdstid’. For hvad tæller med i reel arbejdstid – er det, når der rent faktisk udføres arbejde, eller er det, når du ’står til rådighed’ for din arbejdsplads?

Som udgangspunkt defineres arbejdstid som tiden ’fra du møder ind, til du går’. Men i særlige tilfælde er reglerne anderledes.

Hvis dit arbejdssted ikke har en fast adresse, så fastslår EU-domstolen, at din arbejdsdag begynder, når du sætter dig ind i din bil (bus eller tog) for at tage på arbejde, og den slutter først, når du er hjemme igen.

Det kan også tælles med i ’arbejdstid’, hvis din arbejdsgiver forventer, at du er til rådighed og kan arbejde med kort varsel – også selvom du er i dit eget hjem.

Arbejdstid vil derfor altid være en konkret vurdering fra sag til sag.

48-timers reglen godtgørelse

Forklaringer som ’at kunderne presser på’, eller ’at I lige har landet to store ordrer’ kan altså forsvare, at dine medarbejdere arbejder over 48 timer om ugen i mere end 4 på hinanden følgende måneder.

Det er din pligt som arbejdsgiver at sikre, at 48 timers reglen ikke bliver brudt af hverken dig eller dine medarbejdere.

Hvis reglen bliver brudt, kan det resultere i en godtgørelse til den berørte medarbejder. Størrelsen af godtgørelsen afhænger af omstændighederne, men kan være betydelig.

Som udgangspunkt vil godtgørelsen ligge på 25.000 kr., hvilket Højesteret slog fast i 2017.

Men den kan variere efter omstændigheder og afhængig af, om der er tale om en gentagen overtrædelse af arbejdstidsreglen.

Samtidig er kravet om godtgørelse gyldigt, uanset om din medarbejder har accepteret overarbejdet, selv taget initiativ til dem uden at snakke med dig – eller bare er endt med overarbejdet pga. øget arbejdspres.

Du vil som arbejdsgiver altid skulle stå til ansvar for dine medarbejderes arbejdstid.

Der findes flere vigtige

arbejdstidsregler.

Andre vigtige arbejdstidsregler

Udover 48 timers reglen er der flere andre vigtige regler og principper, der styrer arbejdstiden i Danmark:

Hviletidsregler:

Medarbejdere har ret til tilstrækkelig hviletid mellem arbejdsperioder for at sikre deres velbefindende og sikkerhed på arbejdspladsen. Ifølge arbejdsmiljøloven skal der være mindst 11 timers sammenhængende hvile inden for en periode på 24 timer.

Nattearbejde

Der er specifikke regler og begrænsninger for medarbejdere, der udfører arbejde om natten. Dette inkluderer krav om kortere arbejdsperioder og tilbud om gratis helbredskontroller.

Sygdom og ferie

Arbejdstidsreglerne tager også højde for sygdom og ferie, hvor medarbejdere har ret til at holde fri uden at dette regnes med i beregningen af arbejdstiden.

Fleksibel arbejdstid

Nogle brancher og virksomheder opererer med fleksible arbejdstidsordninger, hvor medarbejderne har mulighed for at tilrettelægge deres arbejdstid inden for visse rammer. Dette kan være en fordel for både medarbejdere og arbejdsgivere, men kræver stadig overholdelse af relevante arbejdstidsregler.

Konsekvenser af overtrædelse af 48 timers reglen

Overtrædelse af 48 timers reglen – og i det hele tage arbejdstidsreglerne – kan have alvorlige konsekvenser for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Ud over økonomiske sanktioner overfor arbejdsgiveren kan det også resultere i dårligt arbejdsmiljø, stress og dårlig trivsel blandt medarbejderne, hvilket har store personlige omkostninger for den enkelte medarbejder.

Ny lov om tidsregistrering af medarbejdere

Den 1. juli 2024 træder en ny lov i kraft om tidsregistrering af medarbejdere.

For at sikre overholdelsen af arbejdstidsreglerne kan du som virksomhed implementere effektive systemer og procedurer til registrering og styring af medarbejdernes arbejdstid.

Dette kan omfatte brug af digitale tidsregistreringssystemer samt løbende uddannelse og opmærksomhed på arbejdstidsreglerne blandt ledere og medarbejdere.

Hos Valju anbefaler vi Intempus til tidsregistrering af medarbejderne, så du med sindsro kan overholde 48 timers reglen.

Arbejdstidsregler er afgørende for at skabe et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og præsterer optimalt.

Ved at forstå og overholde reglerne kan du som virksomhed sikre et produktivt og ansvarligt arbejdsmiljø, der lever op til lovgivningens krav og beskytter medarbejdernes rettigheder og sundhed.

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning til, hvordan du kommer i gang med tidsregistrering, så kontakt os gerne på info@valju.dk.

Picture of Mie Sylvestersen-Platz

Mie Sylvestersen-Platz

Mie har arbejdet mange år som selvstændig erhvervsdrivende inden for digitalisering, regnskab, bogføring og finansiering. Hun er den rette til at yde din virksomhed den bedste støtte i digitaliseringsprocessen.

Kategorier

Seneste blogs

Forretningsbetingelser
Databehandlerpolitik
Fortrolighedspolitik