Konsekvenser ved afskaffelse af Store Bededag

Folketinget har i marts 2023 vedtaget at afskaffe Store Bededag. Det sker pr. 1. januar 2024, hvorefter 4. fredag efter Påske være en almindelig arbejdsdag. Har du ansatte, er der nogle forhold, du skal være opmærksom på rent lønmæssigt.

Vi skal arbejde Store Bededag

Indholdsfortegnelse

Store Bededag bliver til arbejdsdag

Når denne helligdag pr. 1. januar 2024 bliver afskaffet betyder det, at både arbejdstid og løn skal håndteres som for alle andre almindelige arbejdsdage.

Det kan som udgangspunkt lyde meget enkelt.

Men i det virkelige liv har det stor betydning på en lang række forhold. Især virksomheder, som har haft medarbejdere på arbejde denne fredag, skal være opmærksomme.

Hidtil har Helligdagsloven omfattet 13 helligdage. Ikke alle falder altid på en hverdag, men det har været tilfældet for netop Store Bededag.

En række overenskomster og individuelt aftalte vilkår har haft som forudsætning, at der har været 13 helligdage i løbet af året, og med afskaffelsen, så er det netop en helligdag på en fast arbejdsfri hverdag, der bortfalder.

Funktionærer får løntillæg

Konsekvenser for funktionærer

Når jeg i dette afsnit taler om funktionærer, så gælder det funktionærer, der er omfattet af funktionærloven. Men det gælder også medarbejdere, der i deres ansættelseskontrakt har aftalt funktionærlignende betingelser.

Hidtil har funktionærer på fast månedsløn fået løn denne helligdag. Fremover skal de til at arbejde denne fredag.

Loven om afskaffelse af Store Bededag indfører derfor et løntillæg for de medarbejdere, der får fast månedsløn.  Løntillægget er fastsat til 0,45% af årslønnen.

Løntillægget optjenes pr. måned  og er baseret på den aktuelle månedsløn. Som arbejdsgiver kan du vælge enten at udbetale tillægget månedsvist eller afregne det sammen med ferietillægget – det vil sige to gange om året – sammen med lønnen for maj og august måneder.

Hvis en medarbejder fratræder, og løntillægget ikke udbetales månedsvist, vil det skulle afregnes forholdsmæssigt ved fratræden.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at ferietillæg og løntillæg ikke beregnes ens.

Timelønnede får almindelig timeløn

Timelønnede medarbejdere

Har du timelønnede medarbejdere, så skal de fra 1. januar 2024 arbejde den 4. fredag efter Påske på helt almindelige vilkår. Der er altså ikke længere særlig søgne-helligdagsbetaling for Store Bededag.

Om søgnehelligdagsoptjeningen bliver påvirket af, at Store Bededag afskaffes, vil være et spørgsmål, som afklares i overenskomsten for området.

Medarbejdere på barsel eller sygemeldte

Har du medarbejdere på barsel eller sygemeldte medarbejdere er der særlige forhold, der gør sig gældende.

Sygedagpenge er tidligere ikke blevet udbetalt på helligdage. De vil nu fremover blive udbetalt for den fredag, der tidligere var Store Bededag.

Andre konsekvenser

ved afskaffelse af Store Bededag?

Andre forhold, der kræver opmærksomhed

En af konsekvenserne ved afskaffelsen af Store Bededag er en ændring er lukkeloven. Store Bededag har hidtil været omfattet af lukkeloven, og pr. 1. januar 2024 er den det ikke længere.

Som arbejdsgiver er det vigtigt, at du gør dig overvejelser om, hvad det har af konsekvenser for jeres produktion og drift.

Målet med at afskaffe Store Bededag har være at øge udbuddet af arbejdskraft, men det kan sagtens foventes også at skabe uro på arbejdspladsen i form af krav om ekstra frihed og/eller ekstra betaling for den ekstra arbejdstid, der skal erlægges. Altså – udover det, der allerede fremgår af lovforslaget.

Har du brug for hjælp

Har du brug for hjælp i forbindelse med afskaffelse af helligdagen?

Det kan både være hjælp med 

  • overblik over konsekvenserne 
  • beregning af løntillæg
  •  økonomien for virksomheden 

Så kontakt os endelig her.

Har man fri Store Bededag

Pr. 1. januar 2024 har vi ikke længere fri Store Bededag. 

Her bliver den 4. fredag efter Påske, som hidtil har været en helligdag, en helt almindelig arbejdsdag.

Dette er en beslutning, som et flertal i folketinget har  taget i marts 2023. Se lovforslaget her.

Picture of Mie Sylvestersen-Platz

Mie Sylvestersen-Platz

Mie har arbejdet mange år som selvstændig erhvervsdrivende inden for digitalisering, regnskab, bogføring og finansiering. Hun er den rette til at yde din virksomhed den bedste støtte i digitaliseringsprocessen.

Kategorier

Seneste blogs

Forretningsbetingelser
Databehandlerpolitik
Fortrolighedspolitik