Betal moms korrekt og til tiden – eller betal renter

Der er kommet nye regler om betaling af renter i forhold til skyldige moms- og afgiftskrav, og der kommer flere. Det betyder kort og godt: Betal moms og afgifter korrekt og til tiden – eller betal renter. Få overblik her.

Betal moms korrekt og til tiden - eller betal renter

Indholdsfortegnelse

Betal moms og afgifter korrekt og til tiden – eller renter

Det har altid været sådan, at indbetalte du moms for sent, så blev du afkrævet renter fra Skattestyrelsen.

Det var til gengæld også det eneste tilfælde, hvor de kunne opkræve renter hos dig.


Det har ændret sig – og vil sikkert ændre sig endnu mere.

Der blev indført nye regler den 15. juni 2022, og der kommer forventeligt flere til den 1. juli 2023, som kan få store konsekvenser for din virksomhed, hvis du ikke er opmærksom på både at indberette til tiden, men også at indberette korrekt.

Konsekvenserne kigger vi på længere nede, først vil jeg tage dig med ind i et overblik over reglerne, og hvad vi forventer, at der vil ske i juli 2023.

Momsregler indtil 15. juni 2022

Ingen opkrævning af hverken renter i forbindelse med forkert angivelse af moms og afgifter i Skattestyrelsens favør.

Der var kun opkrævning af renter ved for sen indbetaling (dog først 14 dage efter, at virksomheden selv havde indberettet for sent eller 14 dage efter Skattestyrelsens skønsmæssige fastsættelse*).

Nye momsregler pr. 15. juni 2022

Her får Skattestyrelsen mulighed for at opkræve renter i meget specifikke situationer

 • Din virksomhed indsender sin første moms- eller afgiftsangivelse for sent. Dog indgiver du den, inden Skattestyrelsen har foretaget en skønsmæssig fastsættelse*.
 • Din virksomhed indsender sin første moms- eller afgiftsangivelse til tiden, men du laver en ændring i angivelsen – til et højere beløb efter fristens udløb (men inden rettidig betalingsdato). Det vil sige, at du har erkendt, at du skylder et højere moms- eller afgiftsbeløb end først angivet.
 • Din virksomhed bliver registreret for sent – en såkaldt registrering med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at din første angivelse af moms og afgifter jo også bliver indsendt for sent.

Forventet stramning af momsregler pr. 1. juli 2023

Skattestyrelsen kan (forventeligt) fra denne dato opkræve renter hos virksomheder, som er registreret korrekt for moms og afgifter i følgende situationer:

 • Når virksomheden indberetter og indbetaler moms eller afgifter for sent (sådan som det altid har været).
 • Når virksomheden – på egen foranledning – foretager korrektioner i tidligere indsendte angivelser, og hvor moms- eller afgiftsgrundlaget forhøjet. Det betyder altså ændringer, hvor din virksomhed kommer til at skylde Skattestyrelsen flere penge i moms eller afgifter.
 • Når Skattestyrelsen foretager rettelser, hvor moms- eller afgiftsgrundlaget forhøjes (ligeledes i Skattestyrelsens favør).

* Skønsmæssig fastsættelse betyder, at Skattestyrelsen tilsidesætter det grundlag, du selv har indberettet og i stedet fastsætter deres eget skøn.

Betal moms korrekt
– eller betal 8,4% i rente

Indberet og betal moms korrekt eller betal 8,4% i renter

Det er ikke småpenge, vi taler om, når der så skal betales renter.

Renterne vil udgøre 8,4% pr. år af det skyldige moms- eller afgiftskrav.

Renterne vil blive beregnet fra den oprindelige indberetningsfrist, og indtil du har indbetalt det korrekte beløb.

Samtidig er renterne ikke fradragsberettigede rent skattemæssigt.

Derfor er den klare anbefaling: Betal moms korrekt og til tiden.

Eksempel på ændring af momsindberetning – ved kvartalsvis moms

 1. kvartal indberetter du 100.000 kr. i moms (vi tager et rundt tal for nemhedens skyld), og du indberetter rettidigt den 1. juni.

Ved efterfølgende indberetning for 2. kvartal har du opdaget en fejl i dit regnskab, som gør, at du skulle have indberettet 102.000 kr. i moms i 1. kvartal i stedet. Det retter du så i forbindelse med indberetningen og indbetaling af 2. kvartal den 1. september.

Du skal nu betale 8,4% p.a. i renter af 2.000 kr. tilbage fra 1. juni til du indbetaler de 2.000 kr. den 1. september til Skattestyrelsen.

Gør noget før Skattestyrelsen tager kontrollen over dine indberetninger

Hvad betyder de nye regler om betaling af moms for din virksomhed?

Allerførst vil jeg skynde mig at sige, at hvis din virksomhed ikke er korrekt moms- og afgiftsregistreret, så har de nye renteregler allerede virkning for dig.

Derfor vil jeg opfordre dig til at sikre dig, at

 1. Dine moms- og afgiftsregistreringer er på plads, inden du begynder virksomhed.
 2. Du gennemgår dine nuværende afgiftsregistreringer for at sikre, at din virksomhed stadig opfylder kravene til de enkelte afgiftsregistreringer.

Når du er sikker på, at dine registreringer er på plads, så kan du kigge frem mod ændringerne, der kommer den 1. juli 2023.

Her bliver det nemlig – udover at det fortsat koster renter at angive eller betale moms for sent, så vil det også koste dig renter, hvis de beløb, du indberetter, er ukorrekte.

Med andre ord:

Hvis du efter indberetningsfristen laver korrektioner, som forhøjer afgiftsgrundlaget, så vil du også blive pålagt renter på dette – fra den oprindelige indberetnings- og indbetalingsfrist.

Og det kan godt gå hen og blive mange penge.

Et helt andet scenarie kunne være, at Skattestyrelsen foretager en kontrol af din virksomheds indberetninger og finder fejl, som ligger flere år tilbage.

Her kan det gå hen og blive rigtigt dyrt.

Særlige regler for virksomheder med delvis momsfradragsret

Har din virksomhed delvis fradragsret for moms, så har du en særlig udfordring, fordi din fradragsret først kan opgøres efter regnskabsårets udløb.

Heldigvis har Skatteministeriet ønsket at hjælpe disse virksomheder, og derfor er der foreslået en model, hvor fradragsretten opgøres endeligt efter regnskabsårets udløb og angives i den momsperiode, der dækker den 6. måned efter regnskabsårets udløb. 

Formodentlig med angivelses- og betalingsfrist 1. september. Dette er dog endnu ikke vedtaget endeligt (maj 2023).

Udover denne ændring, vil der højst sandsynligt komme et lovforslag, hvor virksomhederne skal oplyse deres momsfradragsprocent. Dette for at gøre det lettere for Skattestyrelsen at kontrollere indberetningerne. Dette er dog ikke endeligt vedtaget endnu (maj 2023).

Betal moms korrekt

Det du selv kan gøre …

Det kan du selv gøre for korrekt indbetaling af moms

Det er vigtigt, at din virksomhed inden den 1. juli 2023 sikrer jer, at I har de rigtige procedurer på plads i forhold til beregning, indberetning og betaling af moms og afgifter.

I skal også sikre jer, at I tager de rigtige fradrag og ikke søger om fradrag/godtgørelser, som I ikke er berettigede til.

I modsat fald kan renterne hurtigt blive til væsentlige beløb.

Gennemgang af procedurer i relation til indbetaling af moms

For at sikre korrekt skyldig moms kan du med fordel gennemgå de mest almindelige årsager til, at det er nødvendigt at foretage korrektion i indberetningen af moms.

Det omfatter:

 • Bogføringsfejl
 • Faktura- og dokumentationsfejl er ikke opfyldt
 • Forkert periodisering
 • Forkert eller manglende afgiftsregistrering
 • Fejl i moms- eller afgiftsberegningen
 • For højt fradrag eller for høj eller uberettiget godtgørelse

Betal moms korrekt – har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at gennemgå ovenstående punkter i din virksomhed, så er du velkommen til at række ud efter hjælp hos mig.

Jo hurtigere jo bedre – og i hvert fald inden 1. juli 2023, hvor anden trin af de nye renteregler forventes at træde i kraft.

Du kan kontakte mig her.

Picture of Mie Sylvestersen-Platz

Mie Sylvestersen-Platz

Mie har arbejdet mange år som selvstændig erhvervsdrivende inden for digitalisering, regnskab, bogføring og finansiering. Hun er den rette til at yde din virksomhed den bedste støtte i digitaliseringsprocessen.

Kategorier

Seneste blogs

Forretningsbetingelser
Databehandlerpolitik
Fortrolighedspolitik