Priser

Priser

Vi giver altid et gratis digitaliseringstjek uden at det koster dig noget. Vi mener nemlig at du skal vide, hvad du siger ja til. 

Vi kommer altid gerne ud til et indledende møde omkring din virksomhed, hvor vi afdækker hvilke behov og ønsker I har til et nyt system. Herefter researcher og analyserer vi på hvilke systemer, der passer præcis til jeres behov. Vi indleder allerede her også kontakten til vores leverandører, så vi er 100% sikre på, at den løsning vi tilbyder at implementere hos jer, fungerer præcis som I ønsker og kan nåes til den dato vi aftaler med jer. Når vi fremlægger tilbuddet hos jer, er der også altid mulighed for at I kan se nogle demoer af systemerne, så I bedre kan få en forståelse af, hvad det helt præcist er for nogle systemer I fremadrettet kommer til at arbejde med. 

Så snart kontrakten er underskrevet og de første 75% af det aftalte beløb er overført, går vi for alvor igang med projektet. 

Vores priser afhænger af jeres virksomheds størrelse, behov samt forretningsstruktur, og derfor beregnes en individuel pris til hvert projekt.